همکار یا دوست احتمالی من با روابط اجتماعی قوی با همکاران یا مدیرانتان از عوام پیشرفت و رشد شماست پس بهتر است به آن توجه بیشتری کنیم. چه در شرکت یا موسسه‌ای کارمند باشید و چه جزو مدیران بالارتبه آن، روابط اجتماعی بین همکاران باعث رشد شما و کل مجموعه خواهد شد.

روابط اجتماعی چه تاثیری بر محیط کار دارند؟

دوستی در محل کار منجر به دو نوع از روابط حمایتی می‌شود:

حمایت ساختاری: توانایی درخواست کمک از همکاران و دوستانمان

حمایت احساسی: داشتن دوستی که بتوانیم با او حرف بزنیم تا استرس و اضطرابمان کاهش پیدا کند

با هم بهتر شویم

هرچه افراد بیشتری را بشناسیم، اطلاعات بیشتری از دنیای اطرافمان خواهیم داشت. با صحبت کردن با دیگران، از رویدادها، مسیرهای حرفه‌ای و فرصت‌های شغلی جدید مطلع می‌شویم. اگر بتوانید با این کار، هم رابطه و دوستی صمیمانه‌ای برقرار کنید و هم در مسیر شغلیتان نیز پیشرفت کنید، به یک موقعیت برد-برد رسیده‌اید.

چه شکلی با همکارانم دوست شوم؟

با یک یا دو نفر شروع کنید. مجبور نیستید در قدم اول، با تمام همکارانتان رابطه صمیمانه‌ای داشته باشید. دوستی با یک نفر، قدم اول برای گسترش روابط اجتماعیتان است

برای دیگران وقت بگذارید. سعی کنید حتی اگر شده برای پنج دقیقه حال کسی را بپرسید و با او گپ بزنید

سوال بپرسید. با این کار نشان می‌دهید برای فرد مقابلتان اهمیت قائلید

از زمان قبل و بعد از جلسات استفاده کنید. پیش از شروع جلسه به همه سلام کنید و از حالشان جویا شوید. می‌توانید پس از اتمام جلسه نیز، همکارانتان را به صرف چای یا قهوه دعوت کنید

روابط دوستانه در محیط دوستانه

روابط صمیمانه در محیط آرام و سالم شکل می‌گیرند. محیط کاری دوستانه باعث رقابت سالم می‌شود و بین همکاران حس همدلی و کار گروهی به وجود می‌آورد. جو رقابتی ناسالم باعث می‌شود که افراد جلوی رشد همکارانشان را بگیرند و بیش از هرچیز به شرکت آسیب می‌زند