معرفی انجوی لایف

در منزل یا محل کار، هرکجا چیزی برای زندگی آسوده تر لازم است، ما از قبل همان جا ایستاده ایم!

برند انجوی لایف متعلق به شرکت کیان امین پارس می باشد و خدمات آن به همراهان ازین قرار است:

١ .مدیريت ساختمان
امور جاری ساختمان را مدیريت می کنیم!
مسئولیت مدیريت ساختمان های میکا برعهده ماست. وظیفه ای شبانه روزی و بدون توقف که سلامت و امنیت ساختمان
و آسودگی خیال ساکنین را تامین می کند.ما مدیريت ساختمان را در سه شاخه «خدمات»، «حراست» و «پذیرش» دنبال می
کند.

«بخش خدمات»، نظم و نظافت فضاهای عمومی ساختمان، رسیدگی به فضای سبز، جمع آوری زباله ها و امور خدماتی را به
عهده دارند و «بخش حراست» مسئول برقراری و حفظ امنیت در حريم ساختمان ها هستند. همچنین «بخش پذیرش»
انجوی لایف، با استقرار دائمی در ساختمان ها، همواره در دسترس اهالی ساختمان هستند.

٢ .امور فنی و مهندسی
ساختمان های میکا، تحت پوشش گارانتی انجوی لایف قرار می گیرند. رسیدگی و برطرف کردن همه ایرادات فنی ساختمان،
در دوران گارانتی و پس از آن، برعهده ماست. این خدمات در سريع ترين زمان ممکن و با حفظ امنیت حريم ساکنین انجام
می شود.
به علاوه، تیم فنی ما برای ارائه خدمات موردنیاز به ساکنان ساختمان در حوزه های معماری و سازه و همچنین امور مرتبط با
برق و تأسیسات آماده است.

٣ .ایونت
ما خود را در قبال کیفیت زندگی اهالی ساختمان هایمان مسئول می دانیم. اتاق فکر ما همواره فعال است تا با طرح ريزی
و اجرای رویداد های هدفمند و براساس نیازهای ساکنین، ساختمان ها را به مکانی دل پذیر تر تبدیل کند.
برنامه های «بخش ایونت» در پنج دسته مختلف قابل دسته بندی اند:

ورزش و تندرستی (Wellness & Sports)

فرهنگ و هنر (Culture & Art)

کسب وکار (Business)

سبک زندگی (Style Life)

سرگرمی (Entertainment)