انجوی لایف با افتخار برگزار می کند
May 11, 2018
کارگاه عملی "انتقال تجربه بازیگری جلوی دوربین" با میلاد کی مرام ۱-۳ مهر ماه ۱۳۹۸. از علاقه مندان ۱۸-۳۰ ساله دعوت می شود از طریق لینک زیر به تکمیل فرم اطلاعات پرداخته و با ارسال ویدیو ۶۰ ثانیه به معرفي خود، دلايل انتخاب اين حرفه و اهداف آينده تأن بپردازند و برای ثبت نام اقدام نمایند: